Jordi Amagat


Jordi Amagat 2021

Amb el títol de “Línies paral·leles” presentem una nova exposició de Jordi Amagat a la nostra galeria. La idea que recull el títol és doble, por un costat, fa referència a que inclourem obres contemporànies juntament a algunes de períodes anteriors, i per altra, a que en el treball actual d’Amagat les línies apareixen de forma constant sense que hi hagi un motiu concret.

Amagat sempre s’ha considerat a si mateix una rara avis, ni figuratiu ni abstracte, es, como ell comenta “una barreja de tot, de molts tipus d’art del segle XX” i això inclou des de l’ordre del cubisme al misteri de la pintura metafísica passant per l’art-decó o el surrealisme.

En la seva obra, Amagat s’inclina més por transmetre emocions que por explicar histories, li interessa més el evocar el murmuri de les veus en un lloc transitat que mostrar el lloc en sí con la gent, d’aquí que en les seves composicions puguin resultar enigmàtiques en un primer moment, hi ha que enfrontar-se al seu treball amb atenció ja que el relato, si hi és, acostuma restar amagat.

Com es habitual en la seva obra el rostre segueix apareixent sovint a les seves composicions, ja sigui al centre o amagat en algun lloc de la pintura. Tot i que es un tema repetit  a la història de l’art, Amagat aspirar aportar quelcom  nou ja que, si no hi ha dos éssers humans iguals, tampoc hi han dos rostres, i això suposa un tema inacabable ja que, a més, la carta es a on s’expressen més coses independentment del retratat, fins i tot si aquest existeix o no.

En d’altres exposicions hem inclòs puntualment una escultura, però en aquesta ocasió n’hem triat vàries que no deixen de ser una continuació lògica de la seva pintura. En les seves composicions, Amagat sol presentar figures i formes d’una gran potència volumètrica que semblen reclamar la tercera dimensió, i, en aquesta mostra, presentarem ceràmiques i escultures que confirmen aquestes sensacions.


VEURE FITXA DE L'ARTISTA

OBRES

DOCUMENTACIÓ