J.Fín


Durant el mes d’octubre presentarem l’exposició “La natura morta a l’obra de J.Fín”, una mostra centrada en la temàtica del bodegó dins de la pintura de Fín, membro de l’escola espanyola de París. La nostra galeria sempre ha reivindicat  la seva feina i amb aquesta mostra volem posar en relleu la importància de la seva proposta artística en l’art postguerra barceloní. Una trentena de llenços i papers composen l’exposició, que abasta des de l’arribada de l’artista a París al 1946 fins al 1965. En els primers anys parisencs, en la seva pintura l’abstracció conviu amb moments més figuratius, si be és una etapa de gran sobrietat, amb obres gairebé monocromes i de gran austeritat. Al llarg dels anys, la seva obra s’ anirà suavitzant, adquirint un to més poètic i personal. En els seus bodegons l’evolució serà patent, passant d’obres nues, però rotundes i properes a l’expressionisme, a pintures, collages i gouaches poblats d’ocells, peixos i instruments musicals i en les que el color, abans absent, adquireix una força i una potència inusitades. Amb motiu de l’exposició, un col·leccionista farà donació a través de la nostra galeria de l’obra “Cadires i peixos” al MACBA. Es tracta d’una de les peces més rellevants de l’exposició, un oli sobre tela del 1965, i una de les escasses obres gran format de l’artista (165 x 130 cm.) durant seus darrers anys de vida, quan ja era greument malalt. La nostra exposició coincideix amb la que dedica la galeria Artur Ramon a Ramon Rogent, un altre dels renovadors de l’art català de la postguerra i gran amic de J.Fín, el que ofereix una oportunitat magnífica per a conèixer de primera mà a dos renovadors de la plàstica catalana de mitjans del S.XX, l’obra dels quals obra no ha estat valorada i reivindicada en la seva justa mesura.


VEURE FITXA DE L'ARTISTA

OBRES

Obra de la exposición J. Fin en 1996

DOCUMENTACIÓ