Jose Gurvich

José Gurvich

El constructivisme ha sigut un moviment artístic  que sempre ha estat molt lligat a la nostra galeria. Al llarg dels anys hem presentat l’obra del seu creador, Joaquín Torres-García en exposicions individuals i col·lectives.

Aquesta avantguarda que Torres-García va començar a gestar a París a finals de la dècada dels 20 i principis de los 30 i que va culminar al seu Montevideo natal, va viure un gran moment quan al 1943 es va obrir el taller Torres-García, on una generació de joves artistes va renovar el panorama artístic de l’Uruguai i de tot el cono Sur.

Al  llarg dels anys hem presentat exposicions al respecte, des de la dedicada al Taller en sí, amb obres de la dècada dels 40 dels integrants del mateix fins a exposicions individuals tant del propi Torres-García com d’alguns dels seus alumnes com el seu fill, Augusto Torres o Alceu Ribeiro, un dels seus primers deixebles.

Un cas especial es el de José Gurvich, l’obra del qual vam presentar per primera i única vegada a Barcelona l’any 2000. Incorporat al Taller just després de la realització dels famosos murals de Saint-Bois, amb els anys ha esdevingut un dels membres del mateix que major repercussió ha tingut a nivell internacional.

Vista de l’exposició de José Gurvich a la Sala Dalmau l’any 2000.

Els seus inicis son netament constructius, com els seus companys, però la seva evolució el porta a un camí molt personal que el separa de la resta i li confereix una personalitat molt pròpia. Un detall rellevant serà la seva religió, el judaisme, que passa a incorporar-se a la seva obra, especialment durant les seves estades a un kibutz d’Israel.

Amb els anys s’obre a noves tècniques: com en Torres-García, sempre cuidarà especialment els dibuixos de petit format, però a més serà un important muralista i treballarà a fons l’escultura, tant en ceràmica com en bronze, realitzant una personal síntesis de judaisme i constructivisme, desenvolupant un llenguatge propi que s’aprecia en obres com “Hombre universal” o “Torre del Edén”.

Tot I la seva prematura mort a Nova York, on era projectant una sèrie d’escultures de gran format, va aconseguir realitzar una obra completa i personal en la que els principis del constructivisme van ser la base per a desenvolupar el seu propi camí.

PREV

José Leguey La Vanguardia

NEXT

José Gurvich a La Vanguardia