Miguel Peña


En l’any en que celebrem el nostre quarantè aniversari, no podia faltar una individual dedicada a algun dels nostres artistes contemporanis, i  MiguelPeña ens ha acompanyat durant més de 30 anys.

Vam descobrir la seva obra a finals dels 80, quan el seu treball s’emmarcava plenament en la pintura: figures neoclàssiques amb aires de la pintura metafísica de principis del S.XX amb una personal atmosfera inquietant. El vàrem incorporar al nostre grup d’artistes ja porta amb nosaltres prop de 30 anys.

Al llarg dels anys, el seu treball ha experimentat una clara evolució. Poc a poc la pintura ha anat cedint el terreny al collage i el que en un primer moment eren trossos de tela o paper incorporats a la pintura, s’ha convertit en el protagonista del seu treball: Peña ha adoptat el collage com la seva personal forma d’expressió. Manté encara l’atmosfera inquietant que el caracteritza des de els seus inicis, així com una certa influència metafísica, però el surrealisme i l’expressionisme son ara els seus principals referents, que completa a nivell temàtic amb una forta càrrega d’ironia.

Amb el títol de “Dibuixos per llegir”, ’exposició actual es una selecció d’obres realitzades majoritàriament en els darrers dos anys i que en general giren al voltant del concepte del museu, als seus pobladors, ja siguin visitants, comissaris o les pròpies obres d’art. Miguel converteix  aquest espai en un aquelarre expressionista que li permet satiritzar diversos aspectes del món de l’art i a la vegada de la vida quotidiana. La llibertat que li proporciona el collage permet que l’espectador pugui fer seves les composicions i interpretar-les de forma totalment lliure, el artista només posa unes idees, unes situacions, a les que el públic ha d’enfrontar-se i extreure les seves pròpies conclusions que no tenen perquè coincidir amb les de l’autor.


VEURE FITXA DE L'ARTISTA

OBRES

DOCUMENTACIÓ