Jacint Salvadó - Pablo Bruera


Presentem una exposició dedicada a Jacint Salvadó (1892-1983) i Pablo Bruera (1972).
La mostra de Salvadó s’inicia al París dels anys 20, unes petites obres amb ressons expressionistes, així com les seves primeres obres abstractes dels anys 20 i es centra bàsicament en les dècades dels 60,70 i 80 on evoluciona des de l’informalisme cap a una abstracció geomètrica de gran color.
Per altra banda, presentem escultures de Pablo Bruera, peces de ferro mòbils que amb la seva geometria i moviment amb influències cinètiques encaixen amb l’obra de Salvadó.

Jacinto Salvadó
Pablo Bruera

OBRES

DOCUMENTACIÓ