Colectiva


Presentem la nostra exposició col·lectiva d'estiu amb obres de Jordi Amagat, Manolo Belzunce, Jorge Gay, Javier Lapuente i Víctor Pedra.

OBRES