Colectiva


Presentem la nostra exposició col·lectiva d'estiu amb obres de Jordi Amagat, Manolo Belzunce, Jorge Gay, Javier Lapuente i Víctor Pedra.

OBRES

Jorge Gay el cesped de los sueños exposición del artista aragonés en Barcelona Obra reproducida en el articulo de Jorge Gay en el magazine de la vanguardia