Colectiva


En aquesta exposició, el volum es l'element que  uneix  Joan Bennàssar, Jorge Castillo i Jorge Gay, tres artistes diferents, que transformen aquest tret comú en el punt d'unió de les seves obres.

OBRES