Eugenio Granell

La novela d’Eugenio Granell “La leyenda del indio Tupinamba” ha estat traduïda a l’anglès por David Coulter sota el títlo “The novel of the Tupinamba Indian”. Granell, una de les grans figures del surrealisme espanyol, mostra una versió a mig camí entre el surrealisme i la comèdia negra del que va ser la guerra civil espanyola.

El 3 de febrer es farà una lectura de la mateixa a la llibreria Politics and Prose de Washington.

PREV

Escuela de París

NEXT

Escola de París