Cristina Escape

La pintora Cristina Escape presenta fins  al 30 d’agost l’ exposició “Espai, silencis i roses amb espines” al Centre Cap Vermell, a Cala Rajada (Mallorca).

PREV

Cristina Escape

NEXT

Manolo Belzunce - Le marchand dans l’atelier