Jordi Amagat

Carlos Garía Osuna ha publicat al suplemento Dinero de La Vanguardia un artícle sobre la nostra exposició dedicada a Jordi Amagat. Es pot llegir aquí.

PREV

José Leguey

NEXT

Premi GAC 2017